bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 13

I učinil Hospodin podlé slova Mojžíšova; a vymřely žáby z domů, ze vsí i z polí.