bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 15

Vida pak Farao, že by dáno bylo oddechnutí, více zatvrdil se v srdci svém, a neuposlechl jich, jakož byl mluvil Hospodin.