bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 16

I řekl Hospodin Mojžíšovi: Rci k Aronovi: Vztáhni hůl svou, a udeř v prach země, aby obrátil se v stěnice na vší zemi Egyptské.