bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 19

Tedy řekli čarodějníci Faraonovi: Prst Boží toto jest. A posililo se srdce Faraonovo, aniž poslechl jich, jakož mluvil Hospodin.