bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 2

Pakli nebudeš chtíti propustiti, aj, já raním všecky krajiny tvé žabami.