bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 23

A vysvobozením rozdíl učiním mezi lidem svým a lidem tvým. Zítra bude znamení toto.