bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 25

Povolal pak Farao Mojžíše a Arona, a řekl: Jděte, obětujte Bohu svému tu v zemi.