bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 27

Cestou tří dnů půjdeme na poušť, a obětovati budeme Hospodinu Bohu našemu, jakž nám rozkázal.