bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 28

I řekl Farao: Já propustím vás, abyste obětovali Hospodinu Bohu svému na poušti, však dále abyste nikoli neodcházeli. Modltež se za mne.