bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 30

A vyšed Mojžíš od Faraona, modlil se Hospodinu.