bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 31

I učinil Hospodin podlé slova Mojžíšova, a odjal tu směsici od Faraona, od služebníků jeho i od lidu jeho, tak že ani jedné žížaly nezůstalo.