bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 32

Ale Farao ztížil srdce své také i tehdáž, a nepropustil lidu.