bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 4

I na tebe a na lid tvůj, i na všecky služebníky tvé polezou žáby.