bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 6

I vztáhl Aron ruku svou na vody Egyptské; a vystoupily žáby a přikryly zemi Egyptskou.