bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 7

A učinili tolikéž čarodějníci skrze své čáry; a udělali, že vyšly žáby na zemi Egyptskou.