bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 1

Syn moudrý obveseluje otce, ale syn bláznivý zámutkem jest matce své.