bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 11

Pramen života jsou ústa spravedlivého, ale ústa bezbožných přikrývají ukrutnost.