bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 12

Nenávist vzbuzuje sváry, ale láska přikrývá všecka přestoupení.