bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 13

Ve rtech rozumného nalézá se moudrost, ale kyj na hřbetě blázna.