bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 16

Práce spravedlivého jest k životu, nábytek pak bezbožných jest k hříchu.