bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 17

Stezkou života jde, kdož přijímá trestání; ale kdož pohrdá domlouváním, bloudí.