bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 18

Kdož přikrývá nenávist rty lživými, i kdož uvodí v lehkost, ten blázen jest.