bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 19

Mnohé mluvení nebývá bez hříchu, kdož pak zdržuje rty své, opatrný jest.