bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 2

Neprospívají pokladové bezbožně nabytí, ale spravedlnost vytrhuje od smrti.