bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 22

Požehnání Hospodinovo zbohacuje, a to beze všeho trápení.