bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 23

Za žert jest bláznu činiti nešlechetnost, ale muž rozumný moudrosti se drží.