bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 24

Čeho se bojí bezbožný, to přichází na něj; ale čehož žádají spravedliví, dává Bůh.