bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 25

Jakož pomíjí vichřice, tak nestane bezbožníka, spravedlivý pak jest základ stálý.