bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 26

Jako ocet zubům, a jako dým očima, tak jest lenivý těm, kteříž jej posílají.