bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 27

Bázeň Hospodinova přidává dnů, léta pak bezbožných ukrácena bývají.