bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 29

Silou jest upřímému cesta Hospodinova, a strachem těm, kteříž činí nepravost.