bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 3

Nedopustí lačněti Hospodin duši spravedlivého, statek pak bezbožných rozptýlí.