bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 30

Spravedlivý na věky se nepohne, bezbožní pak nebudou bydliti v zemi.