bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 31

Ústa spravedlivého vynášejí moudrost, ale jazyk převrácený vyťat bude.