bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 32

Rtové spravedlivého znají, což jest Bohu libého, ústa pak bezbožných převrácené věci.