bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 4

K nouzi přivodí ruka lstivá, ruka pak pracovitých zbohacuje.