bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 5

Kdo shromažďuje v létě, jest syn rozumný; kdož vyspává ve žni, jest syn, kterýž hanbu činí.