bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 6

Požehnání jest nad hlavou spravedlivého, ale ústa bezbožných přikrývají ukrutnost.