bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 10 verš 9

Kdo chodí upřímě, chodí doufanlivě; kdož pak převrací cesty své, vyjeven bude.