bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 13 verš 1

Syn moudrý přijímá cvičení otcovo, ale posměvač neposlouchá domlouvání.