bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 13 verš 10

Samou toliko pýchou působí člověk svár, ale při těch, jenž užívají rady, jest moudrost.