bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 13 verš 11

Statek zle dobytý umenšovati se bude, kdož pak shromažďuje rukou, přivětší ho.