bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 13 verš 13

Kdož pohrdá slovem Božím, sám sobě škodí; ale kdož se bojí přikázaní, odplaceno mu bude.