bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 13 verš 14

Naučení moudrého jest pramen života, k vyhýbání se osídlům smrti.