bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 13 verš 17

Posel bezbožný upadá v neštěstí, jednatel pak věrný jest lékařství.