bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 13 verš 18

Chudoba a lehkost potká toho, jenž se vytahuje z kázně; ale kdož ostříhá naučení, zveleben bude.