bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 13 verš 19

Žádost naplněná sladká jest duši, ale ohavnost jest bláznům odstoupiti od zlého.