bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 13 verš 20

Kdo chodí s moudrými, bude moudrý; ale kdo tovaryší s blázny, setřín bude.