bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 13 verš 21

Hříšníky stihá neštěstí, ale spravedlivým odplatí Bůh dobrým.