bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 13 verš 22

Dobrý zanechává dědictví vnukům, ale zboží hříšného zachováno bývá spravedlivému.